skočit na obsah | skočit k hlavní navigaci

Produkty

V pravé části této stránky si zvolte kategorii produktů SIEMENS/UNIFY, která Vás zajímá =>

 

Produkty UNIFY:

Otevřená komunikace je zaměřena na potřeby firem i jednotlivců a sjednocuje různé formy komunikace, založené na produktech a službách, postavených na základě otevřených standardů. Spojuje hlasovou, IT a mobilní doménu do jednoho systému. Otevřená komunikace také zákazníkům umožňuje sjednotit informace i uživatelské rozhraní napříč podnikovou a veřejnou sítí (pevnou i bezdrátovou) a vytváří konsistentní hlasové a datové prostředí. Tato vlastnost nejen snižuje náklady, ale také umožňuje manažerům a pracovníkům chopit se nových obchodních příležitostí a podporuje efektivnější a flexibilnější způsob práce. Konečným efektem je pak přístup na vyžádání ke kontaktům a informacím, eliminace zdvojených úkolů a odstranění informačních šumů. Organizacím pomáhá vyjasnit komunikační zmatky, urychlit rozhodovací proces a uvolnit cenné lidské a IT zdroje.
1. Sjednocená komunikace

Sjednocení všech forem firemní komunikace v reálném (např. hlas, video či instant messaging) nebo nereálném (např. hlasová pošta, e-mail nebo fax) čase do jednoduchého a příjemného řešení.

2. Komunikační IT platforma

Kompletní otevřenost napříč celým informačním a komunikačním systémem.

Obsahuje podporu pro:

  • interoperabilitu více výrobců a transparentnost napříč různými systémovými architekturami pomocí otevřených rozhraní a standardů
  • zásady pro službu orientované architektury (SOA) a IT aplikace, které umožňují obchodní modely na vyžádání.

3. Propojení pevného a mobilního světa

Intuitivní, pohodlné a bezproblémové spojování lidí na základě jejich přítomnosti a preference druhu komunikace na různá uživatelská koncová zařízení v rámci odlišných komunikačních sítí. Kombinuje to nejlepší ze světa s dráty a bez nich do jediného konvergovaného uživatelského řešení.

4. Integrace obchodních procesů

Zvýšení produktivity prostřednictvím zapojení komunikací v reálném čase v klíčových obchodních procesech a výrazné zrychlení firemní komunikace a pracovního toku. Zlepšení kvality a rychlosti obchodních standardů, jako jsou SIP a SOA, k dosažení integrace řešení sjednocené komunikace do mnoha hlavních IT aplikací na trhu, včetně programů Microsoft Outlook, IBM Lotus SameTime, SAP Netweaver a Salesforce.com.

5. Příjemné uživatelské prostředí

Umožňuje lidem sdílet informace intuitivně, efektivně a jednoduše zároveň.

6. Kontinuita a integrita obchodu

Operátorská redundance, odolnost, spolehlivost, bezpečnost a škálovatelnost zajišťují úspěch komunikace. Tento přístup odpovídá na organizační, bezpečnostní a technické otázky a pomáhá zajistit, aby obchody byly úspěšné.

7. Dodávka otevřených služeb

Umožňuje zákazníkům zvolit si ze široké nabídky přístupových forem otevřených komunikací. Možnosti začínají flexibilními volbami investičních a provozních výdajů včetně nákupů orientovaných na službu, jako jsou plně řízené služby a/nebo řešení hostovaných komunikací.

Technicko-obchodní proces nasazení sjednocené komunikace

Další vývoj dodaného řešení

Naše analýza bude zajišťovat činnosti spojené s monitorováním trhu ICT k zajištění dalšího možného vývoje dodaného řešení z pohledu vývoje produktů a technologií na trhu. Analýza bude využívat vlastní zdroje (Siemens AG) a dále  renomované informační zdroje -  firmy Gartner, IntelliCom Analytics a Synergy Research Group, se kterými má skupina Siemens Enterprise Communications uzavřeny příslušné obchodní smlouvy. Tato analýza bude probíhat periodicky.

Gartner pomáhá klientům dělat správná rozhodnutí v oblasti informačních technologií. Klientem Gartner je přes 10 000 organizací včetně šéfů informatiky a dalších senior IT manažerů v soukromých i ve státních organizacích a investičních skupinách. V České republice a na Slovensku využívá služeb Gartner přes 25 organizací převážně z finančního, telekomunikačního, energetického a výrobního sektoru. Gartner se člení do divizí Gartner Research, Gartner Executive Programs, Gartner Consulting a Gartner Events. Firma Gartner byla založena roku 1979, hlavní sídlo má ve Stamfordu (Connecticut, USA). Gartner zaměstnává 3 800 pracovníků včetně 1 200 analytiků a konzultantů ve více než 75 zemích.

IntelliCom Analytics nabízí expertní výzkum trhu, hloubkové informace o oblasti ICT a konzultační služby pro téměř všechny aspekty oblasti podnikové komunikace včetně tržních proměn, týkající se technologie, aplikací pro koncové uživatele, služeb a modelů uváděných na trh. Programy IntelliCom Market Dashboard a Market Performance Dashboard nabízejí neustálý klientský přístup k výsledkům globálních výzkumů, výsledkům a projekcím výkonů na trhu, expertní analýze a konkurenčním hodnocením zaměřeným na centricitu softwaru, připojení aplikací tradičních a sjednocených komunikací, konvergovanou infrastrukturu, koncové body a vývoj služeb. Výzkum společnosti IntelliCom je prováděn prostřednictvím jejích výzkumných panelů Podnik, SMB a Distribuční kanály a prostřednictvím globálních partnerů.

Synergy Research Group se zabývá výzkumem trhu a poskytuje čtvrtletní přehledy tržních podílů, analýzy a prognózy v odvětvích telekomunikace, mobilní komunikace a sítí.