skočit na obsah | skočit k hlavní navigaci

Spojovatelka (AC-WIN IP)

Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V2 pro IP systémy HiPath/OpenScape 4000 je realizováno jako aplikace Windows® na osobním počítači. V závislosti na velikosti systému a struktuře firmy lze zřídit jedno nebo více spojovatelských pracovišť. Až 60 různých funkcí AC-Win lze jednoduše ovládat v prostředí Windows, např. snadné spojování externích nebo interních volání. Příchozí volání lze zobrazit ve dvou (AC-Win 2Q IP V2) nebo 12 frontách (AC-Win MQ IP 2). 

K počítači je možno připojit zařízení USB (sluchátko a náhlavní hovorovou soupravu). Spojovatelské pracoviště lze instalovat na jakémkoli běžně dostupném PC, doporučují se však počítače Fujitsu-Siemens. Funkční možnosti nabízené tímto systémem jsou realizovány výhradně programovým vybavením.

Spojovatelské funkce

Příchozí volání je signalizováno buď akusticky nebo opticky na obrazovce počítače. Volání lze přepojit buď zadáním telefonního čísla požadované osoby nebo zvolením uloženého čísla pobočky v samostatném okně. Spojovatelka může přepínat mezi různými současně otevřenými okny. Další funkce, jako např. přidržení, příjem volání, rozpojení nebo zobrazení poplatků, lze aktivovat jak tlačítky funkce, tak i myší.

AC-Win V2 IP mají mimo jiné k dispozici následující spojovatelské funkce

 • texty nápovědy k obsluze v různých jazycích; jazyk si volí sám uživatel,
 • různé vyzváněcí tóny,
 • zobrazení volání a provozu,
 • spojování a rozpojování volání, napojení do hovoru, prohlížení volání,
 • přepojení externího příchozího volání bez ohlášení volanému (rychlé spojování),
 • řetězový hovor (několikanásobné spojování jednoho volajícího),
 • spojování volání se zaparkovanými/přidrženými účastníky (join),
 • stav čekání – při externím, příčkovém a interním spojení,
 • přesun volání na jiné spojovatelské pracoviště,
 • vrácené volání,
 • držení/střídání hovorů,
 • cílená osobní volání,
 • distribuce příchozích volání za účelem
 • rovnoměrného vytížení všech spojovatelských pracovišť se zařazením volání do front,
 • volba/oprava chyby při volbě/opakování volby,
 • volba pomocí naprogramovaných jmenných tlačítek/žurnálu volání/poznámek,
 • volba TAPI telefonního čísla, např. z telefonního seznamu na CD-ROM,
 • evidence hovorného,
 • přesun vyzvánění, není-li po určité nastavitelné době přijato příchozí volání (přeliv),
 • aktivace nočního zapojení.
 • seznam volání,
 • spuštění vyhledávání osob (paging).

Rozšířené spojovatelské funkce

 • komfortní prohlížení a spojování telefonních hovorů až z 12 front volání,
 • až 8 prioritních tříd pro12 front volání,
 • současné zpracovávání až 6 hovorů,
 • signalizace volání na několika spojovatelských pracovištích současně,
 • vyhledávání spojených volání.

Administrátorské funkce

 • zpracování a přepnutí přesměrování volání pro účastníky,
 • omezení interního provozu a přepnutí stupně oprávnění pro skupiny účastníků,
 • vypnutí vyzvánění pro skupiny uživatelů (funkce „Nerušit” aktivovaná pro skupinu účastníků),
 • připojení magnetofonu (AC-VoiceRecorder) nebo digitální záznam hovorů
 • zobrazení údajů o volaném čísle.

Přínos pro zákazníka a úspornost

 • Všechny spojovatelské funkce jsou přístupné z jednoho koncového zařízení.
 • Všechny funkce jsou integrovány do jednoho ergonomického uživatelského rozhraní.
 • Nahrávání osobních ohlášení pomocí integrované funkce AC-Voice umožňuje vysoký komfort spojování.
 • Díky možnosti automatického přehrávání nahraných ohlášení pomocí ACVoice se uživatelé nemusí stále ohlašovat standardními ohlášeními.
 • Při nízkém telefonním provozu lze pro zvýšení efektivity práce využívat na PC, na němž je instalován AC-Win, zároveň i jiný software (např. Mikrosoft office).
 • Použití otevřeného PC systému umožňuje snadnou instalaci dalšího rozšíření (např. elektronický telefonní seznam DSWin, řešení pro zrakově postižené).
 • Použití cenově výhodného standardního počítačového hardware a software.

V této sekci:

Napište nám

Budeme rádi, pošlete-li nám nejen Vaše dotazy, poptávky,  ale také náměty na zlepšení naší práce na info@telconnect.cz