skočit na obsah | skočit k hlavní navigaci

OpenScape Voice

OpenScape Voice je nativní komunikační systém Voice over IP na bázi SIP škálovatelný až pro 100 000 uživatelů na systém a téměř neomezený počet uživatelů v síti vytvořené ze systémů OpenScape Voice. Běží na vysoce spolehlivém a redundantním hardware, poskytuje kompletní množinu funkcí podnikových komunikačních systémů a lze ho umístit u zákazníka, v datovém centru (jako privátní cloud) nebo jako hostované/veřejné cloud řešení pro více nájemců.

OpenScape Voice je podnikové hlasové řešení třídy Carrier, což znamená 99,999% spolehlivost nebo-li méně než 5 minut doby nečinnosti za rok! Serverové uzly jsou navrženy tak, aby při výpadku jednoho mohl druhý podporovat 100% provozní zátěže. Samotné serverové uzly umožňují 100% zabezpečení proti výpadku, i když jsou geograficky oddělené, a tím značně snižují náklady a zkracují dobu obnovy.

Navíc lze pomocí OpenScape Branch – pobočkového řešení pro OpenScape Voice - zabezpečit vzdálené pobočky. Open- Scape Branch nabízí nejen nouzové fungování, nýbrž zahrnuje také media server, firewall, Session Border Controller a integrovanou PSTN bránu - vše v jednom zařízení. Celkové využití OpenScape Branch však dalece přesahuje schopnost nouzového provozu, neboť přispívá mimo jiné ke snižování celkových nákladů. OpenScape Voice lze umístit ve virtualizované architektuře a dodávat jako virtuální zařízení (vApp).

Rozsáhlá sjednocená komunikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpenScape Voice je vždy součástí celkového řešení

 • OpenScape Voice jako softwarová aplikace Voice over IP na bázi SIP
 • OpenScape Media Server pro tóny a ohlášení
 • OpenScape Branch 500i pro bránu veřejné linky s funkcí samostatného provozu
 • OpenScape Branch (50, 250, 500i, 1000, 6000) pro vzdálené pobočky s funkcí samostatného provozu
 • OpenScape Session Border Controller
 • SIP telefony OpenStage pro IP koncová zařízení pro uživatelský přístup
 • OpenScape Personal Edition pro softwarového klienta
 • OpenScape Common Management Platform (CMP) s uživatelskou správou OpenScape
 • OpenScape Deployment Service U rozšířených scénářů se přidávají aplikace sjednocené komunikace.

UNIFY upevňuje svou vedoucí pozici na trhu uvedením nejnovější sady funkcí pro OpenScape Voice, obsahující přes čtyřicet nových položek, včetně zdokonalené služby jednoho čísla pro sjednocenou komunikaci, možnosti zřizovat větší pracovní skupiny (Business Groups) pro poskytovatele řízených služeb (Managed Service Providers), inovovaného zajištění kontinuity a obnovení provozu po výpadku, rozšířené možnosti elektronického číslování (ENUM) i kompatibility se systémy IBM a Microsoft.

Scénáře nasazení OpenScape Voice

OpenScape Voice je navržen pro umožnění velkého počtu různých scenářů nasazení u zákazníků a na cílovém trhu.

Nejdůležitější scénáře nasazení jsou:

 • OpenScape Exchange
  OpenScape Exchange je překryvné řešení pro sítě více poskytovatelů, které zahrnují původní TDM nebo konvergované IP systémy. Umožňuje centralizované zavádění služeb sjednocené komunikace. V překryvném umístění sítě působí OpenScape Voice jako centrální SIP řešení přesměrování a správy pro sítě více poskytovatelů s více stanovišti, které umožňují zákazníkům migraci jejich vlastním tempem.
 • Veřejný cloud / hostovaná verze
  OpenScape Voice je základní aplikací pro řešení veřejné cloud/hostované verze. Podporuje více nájemců (multi-tenancy) (až 6 000 obchodních skupin) a umožňuje poskytovatelům služeb „vytvářet svůj vlastní cloud”.
 • Privátní cloud
  Pro velké podniky (1 000 až 100 000 uživatelů) s více pracovišti, které se rozprostírají po celém regionu nebo dokonce světě, lze OpenScape Voice umístit jako řešení privátního cloudu. Hlavní charakteristikou privátního cloudu je centralizované zavádění hlasových (a UC) služeb z datového centra zákazníka.

Mezi nejdůležitější položky nové sady funkcí OpenScape Voice patří:

 • Zdokonalená kontrola přijímání hovorů pro sjednocenou komunikaci a multimedia
 • Špičkové zajištění kontinuity a obnovení provozu po výpadku s vylepšeným oddělením geografických uzlů při výrazně nižších nákladech na spojení mezi redundantními uzly datového centra, zajišťující bezprecedentní pružnost provozu
 • Služba jednoho čísla jako klíčová vlastnost zajišťující přístup k informacím a lidem kdykoliv, kdekoliv a z jakéhokoliv zařízení. Tato vlastnost umožňuje výrazně zvýšit individuální výkonnost a produktivitu i možnosti spolupráce - zejména v kombinaci s dalšími funkcemi využívajícími údaje o přítomnosti volaného.
 • Zabezpečené propojení sjednocené komunikace se systémem HiPath 4000
 • Zdokonalená podpora šifrování CALEA (Communications Assistance for Law Enforcement Act) pro sjednocenou i hlasovou komunikaci
 • Větší pracovní skupiny (Business Groups), které poskytovatelům Managed Services umožňují simultánní podporu většího počtu zákazníků s větším počtem poboček a téměř neomezenými číslovacími plány, stejně jako nejjednodušší možnou migraci ze stávajících systémů
 • Rozšířené možnosti elektronického číslování (ENUM), které snižují náklady na propojení IP sítí oproti nutnému přečíslování a omezené nabídce vlastností při komunikaci v prostředí přepínaných telefonních sítí (PSTN)

Obě společnosti považují architekturu na úrovni operátorských systémů, otevřené standardy, vlastnosti protokolu SIP i extrémní pružnost OpenScape Voice za klíčové předpoklady poskytování kvalitních, spolehlivých, rentabilních a konkurenceschopných řízených služeb.

Aplikace a serverová platforma OpenScape Voice

Centrem sjednocené komunikace OpenScape je VoIP aplikace OpenScape Voice v reálném čase na bázi SIP, která poskytuje redundanci, spolehlivost a škálovatelnost třídy Carrier nutné pro kritická nasazení. OpenScape Voice funguje na serverech nad sítěmi s QoS. 

VoIP systém OpenScape Voice poskytuje následující klíčové funkce:

 • SIP proxy (poskytnuta externím zařízením)
 • Funkce podnikové telefonie
 • Funkce správy uživatelů a překladu adres
 • Rozhraní pro kontrolu a ovládání mediálních transakcí včetně čisté telefonie
 • Rozhraní pro rozšířené služby, jako např. zjišťování dostupnosti, fakturace, spolupráce (collaboration) atd.
 • Výběr a hledání brány
 • Směrovací překládací funkce srovnatelné s řešením třídy Carrier OpenScape Voice je navržena jako platforma na bázi otevřených standardů, která běží na standardním počítačovém hardware montovatelném do 19" stojanů.

Základní systémový software běží na operačním systému SUSE Linux Enterprise Server - SLES11 64 bitů. Ten je kombinovaný s řídícím software clusteru k provozování všech částí systému jako redundantní jednotky. Systém běží v závislosti na počtu uživatelů a požadavcích zákazníků na jednom serveru nebo duálním serverovém clusteru.

 

V této sekci:

Napište nám

Budeme rádi, pošlete-li nám nejen Vaše dotazy, poptávky,  ale také náměty na zlepšení naší práce na info@telconnect.cz