skočit na obsah | skočit k hlavní navigaci

OpenScape 4000

OpenScape 4000 je univerzální modulární komunikační systém pro střední a velké firmy a instituce. Systém je schopen splnit i ty nejvyšší nároky a to jak v oblasti VoIP, aplikací tak i klasické a ISDN telefonie.

Jako konvergované komunikační řešení umožňuje OpenScape 4000 integraci obchodních procesů a workflow a poskytuje vysokou dostupnost, bezpečnost spojenou se silným výkonem i cenově výhodné možnosti sjednocené komunikace pro každý podnik.

Nový OpenScape 4000 vychází z osvědčené platformy HiPath 4000. Celkem se již prodalo více než 25 milionů portů do 80 zemí celého světa. OpenScape 4000 je konvergovaná IP komunikační platforma pro podniky s 300 až 100 000 uživateli. Vyspělost a bohatá paleta funkcí OpenScape 4000 jsou denně prověřovány ve více než 25 000 zákaznických instalací. Moderní architektura s ochranou budoucích investic podporuje IP koncepce distribuovaných poboček a úplné podnikové sítě i samostatné systémy.

S novou softwarovou architekturou je OpenScape 4000 V7 navržen tak, aby nabízel zákazníkům cenově výhodné možnosti pro optimalizaci komunikace, která pomáhá podnikům zvyšovat produktivitu a efektivitu na pracovišti. Jako výkonné a vysoce dostupné komunikační řešení nabízí velké množství koncových zařízení, výběr mobility, pobočková řešení, sjednocenou komunikaci a integraci na bázi standardů a spolupráci s klíčovými obchodními aplikacemi a systémy.

OpenScape 4000 spojuje tyto schopnosti se zabudovaným asistentem a výkonnou sadou systémových řídících aplikací, které jsou snadno použitelné a poskytují správcům systémů veškeré potřebné funkce. Spolu se silným celosvětovým zastoupením a dostupností služeb OpenScale umožňuje podnikům udržovat obchodní kontinuitu a zaměřit se na své vlastní silné stránky.

IT architektura Modulární, stohovatelné a spolehlivé řešení pro bezproblémové rozšíření OpenScape 4000 V7 nabízí ideální řešení pro podnikovou komunikační infrastrukturu – bez ohledu na jeho velikost a požadavky na nasazení. Díky modulární koncepci, dostupnosti rozšiřitelných přístupových bodů, SW řešením poboček a podpoře výkonného propojení sítí – analogových, TDM nebo IP – je deálním řešením pro bezproblémové rozšíření a lze je integrovat do libovolné IP infrastruktury. Komunikační server OpenScape 4000 je vysoce dostupná centrální řídící jednotka s redundantním apájením a redundantními LAN rozhraními. Nová duplexní architektura OpenScape 4000 V7 umožňuje úplnou redundanci pro řízení volání, propojení aplikací CSTA a správy dokonce v geograficky oddělených oblastech. Přístupové body řady AP 3700 a nové přístupové moduly OpenScape jsou vhodné do standarní 19” skříně a jsou přímo začleněny do IT infrastruktury. Aplikace OpenScape 4000 SoftGate nabízí softwarové a cenově výhodné funkce OpenScape 4000 VoIP, které běží na standardních x86 serverových platformách.

Komunikační server OpenScape 4000 lze flexibilně začlenit do konfigurací na podporu podniků od nejmenšího až po největší. Podporuje až 15 přímo připojených přístupových bodů a 83 přístupových
bodů připojených přes IP, OpenScape Access nebo pobočky SoftGate. V těchto konfiguracích lze podporovat maximálně 12 000 účastníků na jeden komunikační server OpenScape 4000. Tím lze u propojených systémů bez problémů realizovat konfigurace až se 100 000 účastníky. Modulární struktura OpenScape 4000 umožňuje také cenově výhodné pružné řešení pro realizace v malých a středně velkých konfiguracích.

Možnosti serveru OpenScape 4000 Nová architektura konvergovaného IP systému OpenScape 4000 umožňuje čistou softwarovou instalaci na standardním serveru pod operačním systémem
Linux. S touto verzí software lze stávající zákaznická řešení převést na datové centrum a IT řešení, ve kterých jsou nadále podporována tradiční TDM a analogová zařízení, jakož i veřejné linky.

OpenScape 4000 V7 nyní nabízí dvě různé možnosti nasazení:

  • Komunikační server Compact PCI (cPCI) OpenScape 4000
  • Průmyslové standardní servery s Linux

Obě možnosti nasazení podporují až 12 000 uživatelů na jeden server Linux nebo duplexní cPCI nasazení. Software pro správu systémů OpenScape 4000 Manager může spravovat až 100 000 uživatelů.
Compact PCI Server Možnost compact PCI serveru (cPCI) podporuje požadavky na konvergovaný IP systém, včetně aplikací s velkým počtem analogových a TDM zařízení, DECT aplikací nebo pecializovaných aplikací pro průmyslový sektor. Nový cPCI hardware nabízí nové možnosti redundance a vysoce škálovatelné a bezpečné nasazení v datových centrech. Servery Linux
Nasazení OpenScape 4000 na standardních průmyslových serverech Linux SLES11 SP1 je vhodné pro požadavky konvergované IP telefonie i pro distribuovaná prostředí. Tato možnost se vyznačuje
nízkými celkovými provozními náklady na hardware a údržbu a je stejně jako možnost cPCI škálovatelná a bezpečná.

Aplikace
OpenScape 4000 SoftGate
Aplikace OpenScape 4000 SoftGate poskytuje cenově výhodné VoIP funkce se spolehlivými nouzovými možnostmi (survivability) pro pobočky a snadnou IT integraci do systému řešení a správy OpenScape 4000. Tato nová softwarová aplikace nabízí úplný přístup k funkcím HiPath (HFA) pro IP koncová zařízení a SIP připojení pro trunking a účastníka založené na standardním serveru
s Linux SLES 11 SP1.
Všechny OpenScape 4000 SoftGate lze – ohledně funkcí a správy - bezproblémově integrovat do komunikačního systému a sítě jako každý IPDA přístupový bod (AP 3700 IP s HG 3500). Otevřená architektura aplikace OpenScape 4000 SoftGate umožňuje integraci do virtualizačního prostředí VMware. Aplikace OpenScape 4000 SoftGate rovněž podporuje IPv6 SIP trunking a umožňuje peer-to-peer video spojení s HD video systémy nebo softwarovými klienty. Díky funkcím SoftGate Media Server lze tuto aplikaci použít také pro hudbu při čekání i synchronní a asynchronní ohlášení.
Funkce Secure Remote Subscriber (bezpečný vzdálený účastník) podporuje bezpečnou práci ze vzdáleného místa při plném rozsahu funkcí. S touto aplikací mohou zákazníci snižovat své kapitálové (CAPEX) i provozní náklady (OPEX) a zavádět centrální aplikace s jednotným uživatelským prožitkem.

OpenScape Access
OpenScape Access je cenově výhodné, 19” modulární řešení pro pobočky se schopností samostatného provozu (survivability) a připojením do IT infrastruktury. Skládá se z flexibilních, stohovatelných a vysoce škálovatelných 1U modulů, které poskytují všechny požadované analogové, digitální a DECT rozhraní pobočkového řešení s OpenScape Access 500 a OpenScape 4000 SoftGate.
Koncepce zálohování přístupových bodů pro pobočky Koncepce zálohování přístupových bodů (APE) OpenScape 4000 doplňuje funkci samostatného provozu pro přístupové body (AP), OpenScape Access 500 a pobočky OpenScape 4000 SoftGate. S APE je možný nepřetržitý provoz i v případě výpadku centrálního řízení nebo spojení WAN k centrálnímu řízení.
Nastane-li výpadek systémů, může tento software pro přežití převzít řízení jednoho nebo několika různých přístupových bodů (AP 3700, OpenScape Access 500, a/nebo OpenScape 4000 SoftGate), a tak zajistit udržení komunikačních schopností v podniku. Předpokladem je však to, že přístupové body řízené jednotkou pro přežití mají stále funkční IP infrastrukturu. Takto dosáhnete optimální zabezpečení všech přístupových bodů a IP poboček připojených ke komunikačnímu serveru OpenScape 4000.

Oddělení signalizace a hlasových spojení pro IP pobočky. Tato funkce umožňuje směrování hlasových spojení prostřednictvím veřejné telefonní sítě (PSTN) a signalizaci přes IP nebo nouzová spojení PSTN pro IP pobočky. Tyto rozšířené nouzové funkce je možno používat jako dynamické alternativní směrování v případě výpadku IP sítě, obsazení všech dostupných VoIP zdrojů nebo nedostatečné IP kvality. Kromě toho lze použít pevnou konfiguraci směrování hlasových spojení přes PSTN pro bezproblémový přechod stávajících poboček z PSTN na IP síťování. Tato flexibilní kombinace z IP a TDM sítí pro hlasová spojení a co nejlepší signalizační funkce umožňuje přechod z heterogenních na homogenní pobočkové sítě s centralizovaným rozmístěním aplikací podle potřeb zákazníka. Oddělení signalizace a hlasu v nouzovém provozu umožňuje nejvyšší flexibilitu při optimalizaci provozních nákladů (OPEX) – v jakémkoli tržním nebo komunikačním prostředí.

 

V této sekci:

HiPath 4000 HiPath 4000 v Racku

Napište nám

Budeme rádi, pošlete-li nám nejen Vaše dotazy, poptávky,  ale také náměty na zlepšení naší práce na info@telconnect.cz