skočit na obsah | skočit k hlavní navigaci

Projekční činnost

Zabýváme se komplexním projektovým řešením datových a telekomunikačních sítí včetně aplikačních řešení a podpůrných systémů. Projektová dokumentace tvoří nedílnou součást realizovaného řešení. Poskytujeme zákazníkům řešení od základní analýzy, konzultační a poradenské činnosti, přes zpracování projektové dokumentace všech stupňů (úvodní studie, realizační projekt, dokumentace skutečného provedení, aj.), autorský dozor při realizaci řešení až po dokončení.

Zejména se pak jedná o následující projekty:

  • univerzální kabeláže sítí (LAN, WAN, MAN),
  • aktivní prvky,
  • aplikační servery,
  • telefonní systémy,
  • kamerové systémy,
  • požární systémy (EPS),
  • zabezpečovací systémy (EZS),
  • audio vizuální technika,
  • a další ...

Úvodní studie/analýza

Sledujeme nejnovější trendy ve vývoji IT technologií. Výstupem úvodní studie/projektu je návrh řešení splňujícího aktuální požadavky zákazníka včetně návazných požadavků na provoz. Součástí projektu je zpracování přesného výkazu výměr zařízení s typy a cennovou nabídkou. Poskytujeme tím zákazníkovi konkrétní představu o finanční náročnosti budoucí realizace projektu a vytváříme mu tak prostor pro nastavení technického standardu koncových prvků.

Realizační projektová dokumentace

Při realizování komplikovaných projektů IT komunikačních síťí doporučujeme všem našim zákazníkům zpracování realizačních projektů. Správný postup instalace a uvedení projektu do provozu je základním předpokladem ke spolehlivé funkci celého řešení a bezchybné návaznosti na své okolí.
Realizační projekt zahrnuje analýzu současného stavu, specifikace požadavků zákazníka, stanovení etap implementace, stanovení rozsahu a způsobu řešení, zpracování časového harmonogramu, odhad finančních nákladů projektu. Součástí realizačního projektu je rovněž školení uživatelů, účast při zkušebním provozu, případné úpravy a doladění celého řešení.
Realizační projektová dokumentace se tak stává podkladem pro bezproblémovou realizaci celého díla a zároveň slouží jako akceptační protokol při předání dodávaného řešení.Garantujeme bezproblémovou funkčnost a vzájemnou kompatibilitu všech částí projektovaného řešení.

Dokumentace skutečného provedení

Tato dokumentace se zpracovává v závěrečné fázi realizovaného projektu. Ve většině případů je podkladem pro dokumentaci skutečného provedení realizační projektová dokumentace.
Obsahem dokumentace skutečného provedení je aktualizace realizační projektové dokumentace o skutečnosti, které byly provedeny technickými pracovníky v průběhu samotné instalace dodávaného řešení.
Dokumentace skutečného provedení pak v budoucnu slouží technickým pracovníkum a ostatním subjektum jako podklad při implementaci dalších systému.

V této sekci:

Napište nám

Budeme rádi, pošlete-li nám nejen Vaše dotazy, poptávky,  ale také náměty na zlepšení naší práce na info@telconnect.cz