skočit na obsah | skočit k hlavní navigaci

Instalace, konfigurace a zprovoznění

Instalace, konfigurace a zprovoznění zahrnuje kompletní proces uvedení zařízení a komponent standardního komunikačního řešení a/nebo služeb do činnosti. Služba zahrnuje fyzickou montáž zařízení, propojení kabeláže, napojení na infrastrukturu zákazníka (slaboproudé a silnoproudé rozvody, datová infrastruktura), instalaci operačních systémů a ovladačů, instalaci dodávaných aplikací, nastavení parametrů a hodnot v systému, routingu, účastnických dat a přípravu na provozní stav. Služba také zahrnuje zahoření a zkušební provoz instalovaných produktů.

V případě samostatného požadavku zákazníka může služba zahrnovat demontáž původní staré technologie, její odvoz, ekologickou likvidaci a vystavení následného potvrzení o této likvidaci.
Výstupem je zprovozněné řešení a/nebo služby.

Pod fyzickou montáž spadá

 • Rozbalení produktu; kontrola produktu ohledně viditelných vad (nefunkční při dodání), včetně likvidace odpadů.
 • Umístění dodaného hardware podle dispozic lokality a požadavků zákazníka.
 • Instalace fyzického hardware u zákazníka:
  • Fyzické umístění zařízení,
  • Montáž a propojení kabeláže,
  • Připojení fyzických rozhraní na síťové infrastruktury zákazníka.
 • Rozebrání nahrazovaných nebo starých informačních a komunikačních technologií a jejich příprava k odvozu, likvidaci nebo k úpravám.

Pod konfiguraci a zprovoznění spadá

 • Kontrola dohodnutých požadavků na nastavení, zajištění případných změn a jejich zapracování v rámci procesu Siemens Enterprise Communications řízení změn.
 • Finální stanovení termínů instalace zařízení a aplikací dle požadavků zákazníka (např. správce, klíčových uživatelů).
 • Základní instalace systémů včetně implementace potřebných ovladačů, aktuálních aktualizací a patchů.
 • Instalace operačních systémů na připravený hardware a následná instalace rozšiřujících aplikací dle dodávky Siemens Enterprise Communications.
 • Následné nastavení parametrů systémů a aplikací dle konkrétních požadavků a podkladů zákazníka:
  • Parametry síťového spojení (IP adresa, síťová maska, standardní brána),
  • Konfigurace a aktivace napojení na sítě veřejných operátorů,
  • Nastavení číslovacího plánu konfiguračním nástrojem,
  • Nastavení směrování volání konfiguračním nástrojem,
  • Nahrání (upload) standardních profilů do systémů a následně na koncové stanice,
  • Nastavení parametrů jednotlivých uživatelů konfiguračním nástrojem,
  • Nastavení vzdáleného přístupu k instalovaným systémům a aplikacím včetně konfigurace dohledu (monitoringu),
  • Tvorba konfigurační zálohy, nastavení procesu automatických záloh, nastavení prahových hodnot alarmů, nastavení alarmových rozhraní.
 • Provedení testů podle standardního akceptačního postupu pro instalované řešení:
  • Základní test propojení,
  • Potvrzení úspěšné výměny dat mezi porty,
  • Základní test funkčnosti nainstalovaných hardwarových a softwarových prvků,
  • Potvrzení funkční instalace systému a aplikací bez chyb.
 • Provádění základních funkčních testů nainstalovaného řešení a získání formálního odsouhlasení instalace zákazníkem (kompletní funkční akceptační testy služeb jsou samostatnou službou).

Služba Instalace, konfigurace a zprovoznění nezahrnuje

 • Montáž, konfiguraci, nastavení nebo zprovoznění funkcí a zařízení, které nejsou součástí projektu.
 • Integraci speciálního zákaznického řešení.
   

V této sekci:

Napište nám

Budeme rádi, pošlete-li nám nejen Vaše dotazy, poptávky,  ale také náměty na zlepšení naší práce na info@telconnect.cz